बंद

ई-निविदा (दुसरी वेळ) / जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत.

ई-निविदा (दुसरी वेळ) / जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदा (दुसरी वेळ) / जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत.

ई-निविदा (दुसरी वेळ) / जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत.

06/09/2018 15/09/2018 पहा (157 KB)