बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे मुलाखतीसाठी दिनांक 24/08/2018 सकाळी 11:00 वाजता उपस्थित राहने.कार्यालयाच्या दैनंदिन स्वच्छतेकरिता स्वच्छक कामगार पुरविणे बाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे मुलाखतीसाठी दिनांक 24/08/2018 सकाळी 11:00 वाजता उपस्थित राहने.कार्यालयाच्या दैनंदिन स्वच्छतेकरिता स्वच्छक कामगार पुरविणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे मुलाखतीसाठी दिनांक 24/08/2018 सकाळी 11:00 वाजता उपस्थित राहने.कार्यालयाच्या दैनंदिन स्वच्छतेकरिता स्वच्छक कामगार पुरविणे बाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे मुलाखतीसाठी दिनांक 24/08/2018 सकाळी 11:00 वाजता उपस्थित राहने.कार्यालयाच्या दैनंदिन स्वच्छतेकरिता स्वच्छक कामगार पुरविणे बाबत.

22/08/2018 31/08/2018 पहा (92 KB)