बंद

खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी वाशिम,मंगरूळपीर,मालेगाव,रिसोड व मानोरा.

खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी वाशिम,मंगरूळपीर,मालेगाव,रिसोड व मानोरा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी वाशिम,मंगरूळपीर,मालेगाव,रिसोड व मानोरा.

खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी वाशिम,मंगरूळपीर,मालेगाव,रिसोड व मानोरा.

11/07/2018 11/10/2018 पहा (10 MB)