बंद

जाहीरात- सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी

जाहीरात- सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरात- सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी

अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेषांतर्गत प्रकल्‍पांचे भूसंपादन शिघ्रगतीने पार पाडण्‍याकरीता सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील नामिका सूची (Panel) तयार करण्‍याकरीता जाहीरात.

26/07/2018 31/08/2018 पहा (719 KB)