बंद

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती अर्जदार यांना मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या गुण निहाय यादी.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती अर्जदार यांना मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या गुण निहाय यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती अर्जदार यांना मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या गुण निहाय यादी.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती अर्जदार यांना मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या गुण निहाय यादी.

20/03/2020 31/03/2020 पहा (590 KB)