बंद

तालुका स्तरावरील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी,तुकडा,रिकामा-जूट व प्लास्टिक बारदाण्याची एकत्रित विक्री इ निविदा

तालुका स्तरावरील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी,तुकडा,रिकामा-जूट व प्लास्टिक बारदाण्याची एकत्रित विक्री इ निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तालुका स्तरावरील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी,तुकडा,रिकामा-जूट व प्लास्टिक बारदाण्याची एकत्रित विक्री इ निविदा

तालुका स्तरावरील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी,तुकडा,रिकामा-जूट व प्लास्टिक बारदाण्याची एकत्रित विक्री इ निविदा

18/12/2020 30/12/2020 पहा (323 KB)