बंद

नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना

नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना

नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना

30/12/2020 31/01/2021 पहा (7 MB)