बंद

नगर पंचायत मानोरा निवडणुक २०२१-२२ येथील दिनांक १२.११.२०२१ रोजी झालेल्य प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत बाबत हरकती व सुचना मागविण्या करिता.

नगर पंचायत मानोरा निवडणुक २०२१-२२ येथील दिनांक १२.११.२०२१ रोजी झालेल्य प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत बाबत हरकती व सुचना मागविण्या करिता.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर पंचायत मानोरा निवडणुक २०२१-२२ येथील दिनांक १२.११.२०२१ रोजी झालेल्य प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत बाबत हरकती व सुचना मागविण्या करिता.

नगर पंचायत मानोरा निवडणुक २०२१-२२ येथील दिनांक १२.११.२०२१ रोजी झालेल्य प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत बाबत हरकती व सुचना मागविण्या करिता.

12/11/2021 16/11/2021 पहा (5 MB)