बंद

निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात (दुसरी वेळ )जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात (दुसरी वेळ )जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात (दुसरी वेळ )जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात (दुसरी वेळ )जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

08/02/2022 14/02/2022 पहा (260 KB)