बंद

मतदार ओळखपत्र (EPIC) व नोटीशी पोस्टाद्वारे वितरित करण्याकरिता लागणारे लिफाफे त्यावरील छपाई/ प्रिंटिंग व बारकोड स्टिकर तयार करून पुरवण्याकरिता दर पत्र सादर करणेबाबत (दुसरी वेळ)

मतदार ओळखपत्र (EPIC) व नोटीशी पोस्टाद्वारे वितरित करण्याकरिता लागणारे लिफाफे त्यावरील छपाई/ प्रिंटिंग व बारकोड स्टिकर तयार करून पुरवण्याकरिता दर पत्र सादर करणेबाबत (दुसरी वेळ)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार ओळखपत्र (EPIC) व नोटीशी पोस्टाद्वारे वितरित करण्याकरिता लागणारे लिफाफे त्यावरील छपाई/ प्रिंटिंग व बारकोड स्टिकर तयार करून पुरवण्याकरिता दर पत्र सादर करणेबाबत (दुसरी वेळ)

मतदार ओळखपत्र (EPIC) व नोटीशी पोस्टाद्वारे वितरित करण्याकरिता लागणारे लिफाफे त्यावरील छपाई/ प्रिंटिंग व बारकोड स्टिकर तयार करून पुरवण्याकरिता दर पत्र सादर करणेबाबत (दुसरी वेळ)

07/09/2022 14/09/2022 पहा (446 KB)