बंद

मालेगाव तालुका कोविड-१९ आजाराने मृत पावलेल्या सोबत सहपत्रीत केलेल्या यादितील व्यक्तीचे निकट नातेवाईक यांनी दि. २४.०२.२०२२ रोजी दुपारी १ ते २ या वेळेत नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे उपस्थित राहावे.

मालेगाव तालुका कोविड-१९ आजाराने मृत पावलेल्या सोबत सहपत्रीत केलेल्या यादितील व्यक्तीचे निकट नातेवाईक यांनी दि. २४.०२.२०२२ रोजी दुपारी १ ते २ या वेळेत नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे उपस्थित राहावे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मालेगाव तालुका कोविड-१९ आजाराने मृत पावलेल्या सोबत सहपत्रीत केलेल्या यादितील व्यक्तीचे निकट नातेवाईक यांनी दि. २४.०२.२०२२ रोजी दुपारी १ ते २ या वेळेत नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे उपस्थित राहावे.

मालेगाव तालुका कोविड-१९ आजाराने मृत पावलेल्या सोबत सहपत्रीत केलेल्या यादितील  व्यक्तीचे निकट नातेवाईक यांनी दि. २४.०२.२०२२ रोजी दुपारी १ ते २ या वेळेत नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथे उपस्थित राहावे.

21/02/2022 28/02/2022 पहा (321 KB)