बंद

रोहयो शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम या शाखेतील संगणक व प्रिंटर दुरुस्ती व देखभाल करण्याकरिता इच्छुक सेवा पुरवठादाराकडून सेवा उपलब्ध करून घेणे बाबत

रोहयो शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम या शाखेतील संगणक व प्रिंटर दुरुस्ती व देखभाल करण्याकरिता इच्छुक सेवा पुरवठादाराकडून सेवा उपलब्ध करून घेणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रोहयो शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम या शाखेतील संगणक व प्रिंटर दुरुस्ती व देखभाल करण्याकरिता इच्छुक सेवा पुरवठादाराकडून सेवा उपलब्ध करून घेणे बाबत

रोहयो शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम या शाखेतील संगणक व प्रिंटर दुरुस्ती व देखभाल करण्याकरिता इच्छुक सेवा पुरवठादाराकडून सेवा उपलब्ध करून घेणे बाबत.

11/05/2020 16/05/2020 पहा (664 KB)