बंद

वाशिम जिल्हातील कारंजा येथे ५ मे २०१८ व मानोरा येथे ६ मे २०१८ रोजी रोजगार,स्वंय रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन.

वाशिम जिल्हातील कारंजा येथे ५ मे २०१८ व मानोरा येथे ६ मे २०१८ रोजी रोजगार,स्वंय रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशिम जिल्हातील कारंजा येथे ५ मे २०१८ व मानोरा येथे ६ मे २०१८ रोजी रोजगार,स्वंय रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन.

वाशिम जिल्हातील कारंजा येथे ५ मे २०१८ व मानोरा येथे ६ मे २०१८ रोजी रोजगार,स्वंय रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन.

27/04/2018 10/05/2018 पहा (75 KB)