बंद

वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा नगरपंचायत मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 2021-22 नगरपंचायतीच्या निवडणुकींमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागेच्या आरक्षणाबाबत.

वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा नगरपंचायत मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 2021-22 नगरपंचायतीच्या निवडणुकींमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागेच्या आरक्षणाबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा नगरपंचायत मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 2021-22 नगरपंचायतीच्या निवडणुकींमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागेच्या आरक्षणाबाबत. 28/12/2021 31/01/2022 पहा (352 KB)