बंद

वाशीम जिल्हातील माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व मुदत समाप्त होणाऱ्या तसेच नवनिर्मित अशा नगर परिषद  मंगरुळपीर या नगर परिषदाच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम -२०२२ अधिसूचना.

वाशीम जिल्हातील माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व मुदत समाप्त होणाऱ्या तसेच नवनिर्मित अशा नगर परिषद  मंगरुळपीर या नगर परिषदाच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम -२०२२ अधिसूचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशीम जिल्हातील माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व मुदत समाप्त होणाऱ्या तसेच नवनिर्मित अशा नगर परिषद  मंगरुळपीर या नगर परिषदाच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम -२०२२ अधिसूचना.

वाशीम जिल्हातील माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व मुदत समाप्त होणाऱ्या तसेच नवनिर्मित अशा नगर परिषद  मंगरुळपीर या नगर परिषदाच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम -२०२२ अधिसूचना.

10/03/2022 10/04/2022 पहा (4 MB)