बंद

सुधारणा आणि तारीख शुद्धीपत्र  निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

सुधारणा आणि तारीख शुद्धीपत्र  निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सुधारणा आणि तारीख शुद्धीपत्र  निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

सुधारणा आणि तारीख शुद्धीपत्र  निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

20/01/2022 22/01/2022 पहा (604 KB)