बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
मा.हृषीकेश मोडक (भा.प्र.से)जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233400
डी.एस.वानखेडेअप्पर जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252232638
शैलेश हिंगेनिवासी उपजिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233653
रमेश काळेउपजिल्हाधिकारी महसूलजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233653
शैलेश हिंगेउपजिल्हाधिकारी रोहयोजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252232858
संदीप महाजनउप निवडणूक अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
रमेश काळेभूसंपादन अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
रिक्तजिल्हा नियोजन अधिकारीनियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम07252233976
शीतल वाणीतहसीलदार (महसूल) जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिमजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252234508
शितल वाणीअधीक्षकजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम

उप विभागीय अधिकारी

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
प्रकाश राऊतउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय वाशिम07252232082
धनंजय गोगटेउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय मंगरूळपीर07253260236
अनुप खांडेउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय कारंजा07256222500

तहसीलदार वाशीम

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
आर.बी.भोसलेतहसीलदार कारंजातहसील कारंजा07256222170
डॉ सुनील चव्हाणतहसीलदार मानोरातहसील मानोरा07253263246
रवि काळेतहसीलदार मालेगावतहसील मालेगाव07254-231373
राजेश सुरडकरतहसीलदार रिसोडतहसील रिसोड07251-222316
सुरेश बागडेतहसीलदार मंगरूळपीरतहसील मंगरूळपीर07253260228
विजय साळवेतहसीलदार वाशिमतहसील वाशिम07252-232008