बंद

जिल्ह्याविषयी

वाशिम  विदर्भाच्या पूर्वेकडील भागात स्थित आहे. त्याच्या उत्तरेला अकोला, उत्तर-पूर्व मध्ये अमरावती आहे, हिंगोली दक्षिणेस आहे, बुलढाणा पश्चिमेला आहे, यवतमाळ हा पूर्वेस आहे. पैनगंगा नदी ही जिल्ह्यातील मुख्य नदी आहे. हे रिसोड च्या तहसील माध्यमातून वाहते. पुढे वाशिम आणि हिंगोली जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वाहते. पैनगंगाची मुख्य उपनदी कास ही नदी आहे. कास नदीचा परिसर शेळगाव राजगुरे या गावापासून सुमारे 1 किमी अंतरावर आहे. अरुणावती नदी आणि त्याच्या उपनद्यांतील वाशिम तालुक्यात उगम होऊन ते यवतमाळ जिल्ह्यात मंगरुळपीर व मानोरा तालुक्यामधून वाहते. काटेपुना नदीचा उगम जिल्ह्याच्या डोंगराळ भागात होतो आणि मालेगावच्या तहसीलद्वारे उत्तरेकडे वाहून अकोला जिल्ह्यात प्रवेश करतो.

श्री.संजय राठोड मा.मंत्री (अन्न व औषध प्रशासन विभाग) तथा पालकमंत्री वाशिम जिल्हा महाराष्ट्र राज्य.
श्री.संजय राठोड मा.मंत्री (अन्न व औषध प्रशासन विभाग) तथा पालकमंत्री वाशिम जिल्हा महाराष्ट्र राज्य.
जिल्हाधिकारी, वाशिम.
श्रीमती. बुवनेश्वरी एस. (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी

हेल्पलाईन क्रमांक

  • नागरिकांचा कॉल सेंटर - १५५३००
  • मानसिक आरोग्य संबंधित माहिती व समुपदेशन टोल फ्रि क्र. - १४४१६
  • बाल हेल्पलाइन - १०९८
  • महिला हेल्पलाइन - १०९१
  • गुन्हा थांबविणारे -१०९०
अधिक ...