बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
नागरिकांची सनद 13/04/2018 पहा (43 KB)
लोकसंख्या प्रमाण डेटा 2011 23/03/2018 पहा (193 KB)
कारंजा तहसील 23/03/2018 पहा (463 KB)
मानोरा तहसील 23/03/2018 पहा (461 KB)
मंगरूळपीर तहसील 23/03/2018 पहा (463 KB)
रिसोड तहसील 23/03/2018 पहा (463 KB)
मालेगाव तहसील 23/03/2018 पहा (462 KB)
वाशिम तहसील 23/03/2018 पहा (463 KB)
वाशिम जिल्हा जनगणना 2011 23/03/2018 पहा (464 KB)
एसडीओ अधिसूचना 21/03/2018 पहा (4 MB)