बंद

लोक प्रतिनिधी.

पालकमंत्री: मा.ना. शंभूराज देसाई

खासदार/एमएलसी/आमदार

अ.क्र. मतदार संघ खासदार/आमदार
वाशिम-यवतमाळ लोकसभा मतदार संघ भावना गवळी (पाटील) वाशिम-यवतमाळ लोकसभा मतदार संघ
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ डॉ. रंजीत पाटील ,एमएलसी
अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ श्री. किरण रामराव सरनाईक, एमएलसी
वाशिम / अकोला / बुलढाणा / स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ श्री.गोपीकिशन बाजोरिया,एमएलसी
३३- रिसोड विधानसभा मतदार संघ श्री.झनक अमित सुभाषराव, आमदार
३४- वाशीम विधानसभा मतदार संघ श्री.लखन सहदेव मलिक, आमदार
३५- कारंजा विधानसभा मतदार संघ श्री.पाटणी राजेंद्र सुखानंद, आमदार