बंद

महाराष्ट्र लोकसेवा हक़्क़ अधिनियम,२०१५ अनुसार दिनांक ३१ मार्च,२०१९ पर्यंत अधिसूचित केलेल्या लोकसेवांची यादी.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक़्क़ अधिनियम,२०१५ अनुसार दिनांक ३१ मार्च,२०१९ पर्यंत अधिसूचित केलेल्या लोकसेवांची यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
महाराष्ट्र लोकसेवा हक़्क़ अधिनियम,२०१५ अनुसार दिनांक ३१ मार्च,२०१९ पर्यंत अधिसूचित केलेल्या लोकसेवांची यादी. 19/11/2020 पहा (4 MB)