बंद

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२

अनुसूची – अ , “पहिली अनुसूची” , “दुसरी अनुसूची” व “तिसरी अनुसूची”

30/09/2022 30/03/2023 पहा (5 MB)