बंद

आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत दि.27/02/2024 रोजी ABP fellow या कंत्राटी पदाच्या मुलाखतीत पात्र ठरलेल्या तसेच प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी सादर करणे बाबत.

आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत दि.27/02/2024 रोजी ABP fellow या कंत्राटी पदाच्या मुलाखतीत पात्र ठरलेल्या तसेच प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी सादर करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत दि.27/02/2024 रोजी ABP fellow या कंत्राटी पदाच्या मुलाखतीत पात्र ठरलेल्या तसेच प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी सादर करणे बाबत.

आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत दि.27/02/2024 रोजी ABP fellow या कंत्राटी पदाच्या मुलाखतीत पात्र ठरलेल्या तसेच प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी सादर करणे बाबत.

29/02/2024 31/03/2024 पहा (564 KB)