बंद

इ-लोकशाही दिन वाशिम येथे ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे नावे,मोबाईल नंबर व कार्यालयीन केलेली कार्यवाही बाबत माहिती

इ-लोकशाही दिन वाशिम येथे ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे नावे,मोबाईल नंबर व कार्यालयीन केलेली कार्यवाही बाबत माहिती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
इ-लोकशाही दिन वाशिम येथे ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे नावे,मोबाईल नंबर व कार्यालयीन केलेली कार्यवाही बाबत माहिती

इ-लोकशाही दिन वाशिम येथे ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे नावे,मोबाईल नंबर व कार्यालयीन केलेली कार्यवाही बाबत माहिती

15/05/2018 15/06/2018 पहा (32 KB)