बंद

कंत्राटी पद्धतीने वनमित्र मोहीम वनहक्क समिती वाशीम अंतर्गत DATA एन्ट्री सहायक लिपिक पदासाठी दिनाक २९/०९/२०१८ रोजी उमेदवारांची घेण्यात आलेल्या मुलाखतीची यादी

कंत्राटी पद्धतीने वनमित्र मोहीम वनहक्क समिती वाशीम अंतर्गत DATA एन्ट्री सहायक लिपिक पदासाठी दिनाक २९/०९/२०१८ रोजी उमेदवारांची घेण्यात आलेल्या मुलाखतीची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंत्राटी पद्धतीने वनमित्र मोहीम वनहक्क समिती वाशीम अंतर्गत DATA एन्ट्री सहायक लिपिक पदासाठी दिनाक २९/०९/२०१८ रोजी उमेदवारांची घेण्यात आलेल्या मुलाखतीची यादी

कंत्राटी पद्धतीने वनमित्र मोहीम वनहक्क समिती वाशीम अंतर्गत DATA एन्ट्री सहायक लिपिक पदासाठी दिनाक २९/०९/२०१८ रोजी उमेदवारांची घेण्यात आलेल्या मुलाखतीची यादी

30/10/2018 15/11/2018 पहा (467 KB)