बंद

गौण खनिजाच्या खानिपटयासाठी लिलावाची कार्यपद्धती अंतर्गत भूविज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल,पर्यावरण विषयक अनुमती व त्याबाबतचे अन्य कामासाठी मान्यता प्राप्त सल्लागाराची नियुक्ती करणे बाबत.

गौण खनिजाच्या खानिपटयासाठी लिलावाची कार्यपद्धती अंतर्गत भूविज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल,पर्यावरण विषयक अनुमती व त्याबाबतचे अन्य कामासाठी मान्यता प्राप्त सल्लागाराची नियुक्ती करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गौण खनिजाच्या खानिपटयासाठी लिलावाची कार्यपद्धती अंतर्गत भूविज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल,पर्यावरण विषयक अनुमती व त्याबाबतचे अन्य कामासाठी मान्यता प्राप्त सल्लागाराची नियुक्ती करणे बाबत.

गौण खनिजाच्या खानिपटयासाठी लिलावाची कार्यपद्धती अंतर्गत भूविज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल,पर्यावरण विषयक अनुमती व त्याबाबतचे अन्य कामासाठी मान्यता प्राप्त सल्लागाराची नियुक्ती करणे बाबत.

09/08/2021 20/08/2021 पहा (996 KB)