बंद

जाहीरात दुसरी वेळ- सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी

जाहीरात दुसरी वेळ- सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरात दुसरी वेळ- सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी

अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेषांतर्गत प्रकल्पां चे भूसंपादन शिघ्रगतीने पार पाडण्यातकरीता सेवानिवृत्ती उपजिल्हावधिकारी संवर्गातील नामिका सूची (Panel) तयार करण्यााकरीता जाहीरात.

06/09/2018 16/10/2018 पहा (3 MB)