बंद

जाहीर सूचना-माहे एप्रिल २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या मानोरा नगरपंचायती मध्ये ना.मा.प्र.जागा धरून आरक्षणाच्या एकून जागा ५०%  च्या वर जात असल्यामुळे या नगरपंचायती साठी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम  २०२१

जाहीर सूचना-माहे एप्रिल २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या मानोरा नगरपंचायती मध्ये ना.मा.प्र.जागा धरून आरक्षणाच्या एकून जागा ५०%  च्या वर जात असल्यामुळे या नगरपंचायती साठी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम  २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीर सूचना-माहे एप्रिल २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या मानोरा नगरपंचायती मध्ये ना.मा.प्र.जागा धरून आरक्षणाच्या एकून जागा ५०%  च्या वर जात असल्यामुळे या नगरपंचायती साठी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम  २०२१

जाहीर सूचना-माहे एप्रिल २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या मानोरा नगरपंचायती मध्ये ना.मा.प्र.जागा धरून आरक्षणाच्या एकून जागा ५०%  च्या वर जात असल्यामुळे या नगरपंचायती साठी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम  २०२१

10/11/2021 25/11/2021 पहा (529 KB)