बंद

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ सांविधानिक / असांविधानिक लिफाफे, इतर साहित्य छपाई, पोस्टर, बॅनर, तसेच इतर अनुषंगिक साहित्याचा मागणी नुसार विषयवार लेखन सामुग्री साहित्य, संगणक साहित्य (टोनर/ कार्टेज) इतर साहित्य तसेच इतर अनुषंगिक साहित्याचा मागणी पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ सांविधानिक / असांविधानिक लिफाफे, इतर साहित्य छपाई, पोस्टर, बॅनर, तसेच इतर अनुषंगिक साहित्याचा मागणी नुसार विषयवार लेखन सामुग्री साहित्य, संगणक साहित्य (टोनर/ कार्टेज) इतर साहित्य तसेच इतर अनुषंगिक साहित्याचा मागणी पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ सांविधानिक / असांविधानिक लिफाफे, इतर साहित्य छपाई, पोस्टर, बॅनर, तसेच इतर अनुषंगिक साहित्याचा मागणी नुसार विषयवार लेखन सामुग्री साहित्य, संगणक साहित्य (टोनर/ कार्टेज) इतर साहित्य तसेच इतर अनुषंगिक साहित्याचा मागणी पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ सांविधानिक / असांविधानिक लिफाफे, इतर साहित्य छपाई, पोस्टर, बॅनर, तसेच इतर अनुषंगिक साहित्याचा मागणी नुसार विषयवार लेखन सामुग्री साहित्य, संगणक साहित्य (टोनर/ कार्टेज) इतर साहित्य तसेच इतर अनुषंगिक साहित्याचा मागणी पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा

25/06/2021 03/07/2021 पहा (4 MB)