बंद

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ चहा, अल्पोपहार, जेवन, पिण्याचे पाणी, व इतर पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा मागविण्यात येत आहे

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ चहा, अल्पोपहार, जेवन, पिण्याचे पाणी, व इतर पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा मागविण्यात येत आहे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ चहा, अल्पोपहार, जेवन, पिण्याचे पाणी, व इतर पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा मागविण्यात येत आहे

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१  चहा, अल्पोपहार, जेवन, पिण्याचे पाणी, व इतर पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.

25/06/2021 03/07/2021 पहा (2 MB)