बंद

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ लाऊड स्पिकर, जनरेटर, इनव्हर्टर, लाईट फोकस, विद्युत साहित्य, फर्नीचर, पेंडाल, अग्निशमन यंत्रणा व इतर अनुषंगिक साधने मंडपासह साहित्याचा भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत निविदा मागविण्यात येत आहेत

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ लाऊड स्पिकर, जनरेटर, इनव्हर्टर, लाईट फोकस, विद्युत साहित्य, फर्नीचर, पेंडाल, अग्निशमन यंत्रणा व इतर अनुषंगिक साधने मंडपासह साहित्याचा भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत निविदा मागविण्यात येत आहेत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ लाऊड स्पिकर, जनरेटर, इनव्हर्टर, लाईट फोकस, विद्युत साहित्य, फर्नीचर, पेंडाल, अग्निशमन यंत्रणा व इतर अनुषंगिक साधने मंडपासह साहित्याचा भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत निविदा मागविण्यात येत आहेत

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक २०२१ लाऊड स्पिकर, जनरेटर, इनव्हर्टर, लाईट फोकस, विद्युत साहित्य, फर्नीचर, पेंडाल, अग्निशमन यंत्रणा व इतर अनुषंगिक साधने मंडपासह साहित्याचा भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत निविदा मागविण्यात येत आहेत

25/06/2021 03/07/2021 पहा (3 MB)