बंद

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती करता विहित अहर्ता धारण करणाऱ्या तलाठी यांची दिनांक-01-01-2022 व 01-01-2023 रोजीच्या स्थितीवरील संयुक्त अंतिम जिल्हास्तरीय यादी

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती करता विहित अहर्ता धारण करणाऱ्या तलाठी यांची दिनांक-01-01-2022 व 01-01-2023 रोजीच्या स्थितीवरील संयुक्त अंतिम जिल्हास्तरीय यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती करता विहित अहर्ता धारण करणाऱ्या तलाठी यांची दिनांक-01-01-2022 व 01-01-2023 रोजीच्या स्थितीवरील संयुक्त अंतिम जिल्हास्तरीय यादी

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती करता विहित अहर्ता धारण करणाऱ्या तलाठी यांची दिनांक-01-01-2022 व 01-01-2023 रोजीच्या स्थितीवरील संयुक्त अंतिम जिल्हास्तरीय यादी

21/02/2024 22/03/2024 पहा (5 MB)