बंद

नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना.

नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना.

नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना.

23/11/2021 06/01/2022 पहा (6 MB)