बंद

नगर पंचायत मालेगाव व मानोरा सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ साठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम

नगर पंचायत मालेगाव व मानोरा सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ साठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर पंचायत मालेगाव व मानोरा सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ साठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम

नगर पंचायत मालेगाव व मानोरा सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२०२१ साठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम

23/11/2020 30/11/2020 पहा (939 KB)