बंद

निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम.

10/01/2022 19/01/2022 पहा (448 KB)