बंद

 पि.एम. किसान योजनें अंतर्गत लाभ न मिळालेल्या/लाभ थांबविलेल्या शेतकऱ्यांची यादी वाशीम तालुका 

 पि.एम. किसान योजनें अंतर्गत लाभ न मिळालेल्या/लाभ थांबविलेल्या शेतकऱ्यांची यादी वाशीम तालुका 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
 पि.एम. किसान योजनें अंतर्गत लाभ न मिळालेल्या/लाभ थांबविलेल्या शेतकऱ्यांची यादी वाशीम तालुका 

पि.एम. किसान योजनें अंतर्गत लाभ न मिळालेल्या/लाभ थांबविलेल्या शेतकऱ्यांची यादी वाशीम तालुका .

28/01/2021 28/02/2021 पहा (552 KB)