बंद

महत्वाची सूचना -जनगणना २०२१ करिता १८ महिन्याचे कालावधी करिता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत जाहिरात दि. १५/०२/२०२० रद्द करणेबाबत.

महत्वाची सूचना -जनगणना २०२१ करिता १८ महिन्याचे कालावधी करिता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत जाहिरात दि. १५/०२/२०२० रद्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महत्वाची सूचना -जनगणना २०२१ करिता १८ महिन्याचे कालावधी करिता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत जाहिरात दि. १५/०२/२०२० रद्द करणेबाबत.

महत्वाची सूचना -जनगणना २०२१ करिता १८ महिन्याचे कालावधी करिता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत जाहिरात दि. १५/०२/२०२० रद्द करणेबाबत.

25/02/2020 31/03/2020 पहा (196 KB)