बंद

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे औषधी खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे औषधी खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे औषधी खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे औषधी खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.

03/03/2023 13/03/2023 पहा (866 KB)