बंद

वाशीम जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ व त्याअंतर्गत ०६ पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ अधिसूचना दिनांक १८/१२/२०१९.

वाशीम जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ व त्याअंतर्गत ०६ पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ अधिसूचना दिनांक १८/१२/२०१९.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशीम जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ व त्याअंतर्गत ०६ पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ अधिसूचना दिनांक १८/१२/२०१९.

वाशीम जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ व त्याअंतर्गत ०६ पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ अधिसूचना दिनांक १८/१२/२०१९.

18/12/2019 08/01/2020 पहा (2 MB)