बंद

शुद्धीपत्र-निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा क्र.२८ जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम

शुद्धीपत्र-निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा क्र.२८ जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुद्धीपत्र-निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा क्र.२८ जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम
शुद्धीपत्र-निती आयोगामार्फत सोनोग्राफी मशीन खरेदी करण्याची ई-निविदा क्र.२८ जाहिरात जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय वाशिम
18/02/2022 24/02/2022 पहा (185 KB)