बंद

सुधारीत जाहिरात- जणगणना २०२१ करीता १८ महिन्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत.

सुधारीत जाहिरात- जणगणना २०२१ करीता १८ महिन्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सुधारीत जाहिरात- जणगणना २०२१ करीता १८ महिन्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत.

सुधारीत जाहिरात-जणगणना २०२१ करीता १८ महिन्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत.

26/02/2020 05/03/2020 पहा (349 KB)