बंद

२०२१ मध्ये मुदत समाप्त झालेल्या मालेगाव नगर पंचायती मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१

२०२१ मध्ये मुदत समाप्त झालेल्या मालेगाव नगर पंचायती मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
२०२१ मध्ये मुदत समाप्त झालेल्या मालेगाव नगर पंचायती मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१

२०२१ मध्ये मुदत समाप्त झालेल्या मालेगाव नगर पंचायती मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१

10/11/2021 25/11/2021 पहा (859 KB)