बंद

मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे ईव्हीएम मशीन चे जिल्हा मुख्यालायाच्या ठिकाणीचे गोडावून क्र.२ मध्ये अत्यावश्यक साहित्यांचा पुरवठा करणे बाबत

मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे ईव्हीएम मशीन चे जिल्हा मुख्यालायाच्या ठिकाणीचे गोडावून क्र.२ मध्ये अत्यावश्यक साहित्यांचा पुरवठा करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे ईव्हीएम मशीन चे जिल्हा मुख्यालायाच्या ठिकाणीचे गोडावून क्र.२ मध्ये अत्यावश्यक साहित्यांचा पुरवठा करणे बाबत

मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे ईव्हीएम मशीन चे जिल्हा मुख्यालायाच्या ठिकाणीचे गोडावून क्र.२ मध्ये अत्यावश्यक साहित्यांचा पुरवठा करणे बाबत

12/09/2019 19/09/2019 पहा (1 MB)