बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ग्राम पंचायत पोटनिवडणूक २०२२  करिता साहित्य छपाई ,लेखन सामग्री, मंडप व वीडियोग्राफी दर पत्रक सादर करने बाबत.

ग्राम पंचायत पोटनिवडणूक २०२२  करिता साहित्य छपाई ,लेखन सामग्री, मंडप व वीडियोग्राफी दर पत्रक सादर करने बाबत.

11/05/2022 14/05/2022 पहा (9 MB)
वाशिम जिल्ह्यातील एप्रिल-२०२० ते मार्च-२०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- २०२२.

वाशिम जिल्ह्यातील एप्रिल-२०२० ते मार्च-२०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- २०२२.

10/05/2022 10/06/2022 पहा (1 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२ अंतिम.

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२ अंतिम.

01/11/2021 01/11/2022 पहा (9 MB)
अनुकंपा सामायिक व महसुल विभाग गट-क व गट-ड अद्यावत प्रतिक्षासूची दि.०१ जुलै २०२१ अखेर

अनुकंपा सामायिक व महसुल विभाग गटक व गटड अद्यावत प्रतिक्षासूची दि.०१ जुलै २०२१ अखेर

17/09/2021 30/06/2022 पहा (8 MB)
संग्रहित