बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी,लाउड स्पीकर,लाइट मंडप पेंडॉल,व्हिडिओग्राफी/कॅमेरा व इतर साहित्यचे दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत.

वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी,लाउड स्पीकर,लाइट मंडप पेंडॉल,व्हिडिओग्राफी/कॅमेरा व इतर साहित्यचे दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत.

13/10/2021 31/10/2021 पहा (3 MB)
सल्लागार या कंत्राटी पदाचा निकाल जाहीर करणेबाबत

सल्लागार या कंत्राटी पदाचा निकाल जाहीर करणेबाबत

12/10/2021 27/10/2021 पहा (1 MB)
मोफत निवासी शिक्षण योजना अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी (SHRESHTA)

मोफत निवासी शिक्षण योजना अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी (SHRESHTA)

12/10/2021 22/10/2021 पहा (601 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२

29/09/2021 28/10/2021 पहा (4 MB)
इंडियन ट्रेंझर ट्रोव्ह ॲक्ट ,१९७८ (नियम 5) जाहीर सुचना

इंडियन ट्रेंझर ट्रोव्ह ॲक्ट ,१९७८

(नियम 5)

जाहीर सुचना

27/09/2021 24/02/2022 पहा (246 KB)
अनुकंपा सामायिक व महसुल विभाग गट-क व गट-ड अद्यावत प्रतिक्षासूची दि.०१ जुलै २०२१ अखेर

अनुकंपा सामायिक व महसुल विभाग गटक व गटड अद्यावत प्रतिक्षासूची दि.०१ जुलै २०२१ अखेर

17/09/2021 30/06/2022 पहा (8 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी वर्ग) सप्टेंबर-२०२० निकालपत्रक

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी वर्ग) सप्टेंबर-२०२० निकालपत्रक

23/04/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूका- २०२०-२०२५ ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे व महिला सरपंच पदाचे आरक्षण

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूका- २०२०-२०२५ ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे व महिला सरपंच पदाचे आरक्षण

06/02/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित