घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीर सुचना

अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघात मतदार नोंदणी कार्यकम.

30/09/2019 29/03/2020 पहा (3 MB)
33-रिसोड विधानसभा मतदार संघ सार्वत्रिक निवडणूक 2019 ( नमुना-1 ) निवडणुकीची सूचना

33-रिसोड विधानसभा मतदार संघ सार्वत्रिक निवडणूक 2019 ( नमुना-1 ) निवडणुकीची सूचना

27/09/2019 31/12/2019 पहा (4 MB)
35-कारंजा विधानसभा मतदार संघ सार्वत्रिक निवडणूक 2019 ( नमुना-1 ) निवडणुकीची सूचना

35-कारंजा विधानसभा मतदार संघ सार्वत्रिक निवडणूक 2019 ( नमुना-1 ) निवडणुकीची सूचना

27/09/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)
34-वाशिम विधानसभा मतदार संघ सार्वत्रिक निवडणूक 2019 ( नमुना-1 ) निवडणुकीची सूचना

34-वाशिम विधानसभा मतदार संघ सार्वत्रिक निवडणूक 2019 ( नमुना-1 ) निवडणुकीची सूचना

27/09/2019 31/12/2019 पहा (4 MB)
तलाठी पदभरती प्रारूप यादी-२०१९

तलाठी पदभरती प्रारूप यादी-२०१९

21/09/2019 21/11/2019 पहा (2 MB)
विभागिय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी-2018 (लिपिक संवर्ग) निकालपत्रक

विभागिय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी-2018 (लिपिक संवर्ग)-निकालपत्रक

09/09/2019 09/10/2019 पहा (1 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा एप्रिल-2018 (तलाठी व लिपिक संवर्ग) निकालपत्रक

महसूल अर्हता परीक्षा एप्रिल-2018 (तलाठी लिपिक संवर्ग) –निकालपत्रक

09/09/2019 09/10/2019 पहा (755 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज

12/03/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)
मा. लोकन्यायालयाने भूसंपादन विभागाच्या निकाली निघालेल्या प्रकरणांची यादी दि. ०८/०७/२०१७

मा. लोकन्यायालयाने भूसंपादन विभागाच्या निकाली निघालेल्या प्रकरणांची यादी दि. ०८/०७/२०१७

30/10/2018 30/10/2019 पहा (85 KB)
मा. जिल्हा/ दिवाणी न्यायालयाने दिलेले आदेशानुसार भूसंपादन न्यालयीन प्रकरणांची सविस्तर यादी.

मा. जिल्हा/ दिवाणी न्यायालयाने दिलेले आदेशानुसार भूसंपादन न्यालयीन प्रकरणांची सविस्तर यादी.

23/10/2018 23/10/2019 पहा (14 KB)
संग्रहित