बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कारंजा

जाहीरनामा उपविभागीय अधिकारी कारंजा

19/01/2021 25/01/2021 पहा (377 KB)
नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना

नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना

30/12/2020 31/01/2021 पहा (7 MB)
अनुकंपा सामायीक प्रतीक्षा यादी वर्ग -३ व वर्ग-४ जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम

अनुकंपा सामायीक प्रतीक्षा यादी वर्ग -३ व वर्ग-४ जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम

23/12/2020 31/03/2021 पहा (322 KB)
संग्रहित