बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत दि.27/02/2024 रोजी ABP fellow या कंत्राटी पदाच्या मुलाखतीत पात्र ठरलेल्या तसेच प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी सादर करणे बाबत.

आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत दि.27/02/2024 रोजी ABP fellow या कंत्राटी पदाच्या मुलाखतीत पात्र ठरलेल्या तसेच प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी सादर करणे बाबत.

29/02/2024 31/03/2024 पहा (564 KB)
एबीपी फेलो पदासाठी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

एबीपी फेलो पदासाठी मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

26/02/2024 26/03/2024 पहा (3 MB)
ABP-Fellow या पदाकरीता अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

ABP-Fellow या पदाकरीता अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

25/02/2024 25/03/2024 पहा (10 MB)
तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती करता विहित अहर्ता धारण करणाऱ्या तलाठी यांची दिनांक-01-01-2022 व 01-01-2023 रोजीच्या स्थितीवरील संयुक्त अंतिम जिल्हास्तरीय यादी

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती करता विहित अहर्ता धारण करणाऱ्या तलाठी यांची दिनांक-01-01-2022 व 01-01-2023 रोजीच्या स्थितीवरील संयुक्त अंतिम जिल्हास्तरीय यादी

21/02/2024 22/03/2024 पहा (5 MB)
संग्रहित