निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी पदभरती प्रारूप यादी-२०१९

तलाठी पदभरती प्रारूप यादी-२०१९

21/09/2019 21/11/2019 पहा (2 MB)
विभागिय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी-2018 (लिपिक संवर्ग) निकालपत्रक

विभागिय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी-2018 (लिपिक संवर्ग)-निकालपत्रक

09/09/2019 09/10/2019 पहा (1 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा एप्रिल-2018 (तलाठी व लिपिक संवर्ग) निकालपत्रक

महसूल अर्हता परीक्षा एप्रिल-2018 (तलाठी लिपिक संवर्ग) –निकालपत्रक

09/09/2019 09/10/2019 पहा (755 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज

12/03/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)
मा. लोकन्यायालयाने भूसंपादन विभागाच्या निकाली निघालेल्या प्रकरणांची यादी दि. ०८/०७/२०१७

मा. लोकन्यायालयाने भूसंपादन विभागाच्या निकाली निघालेल्या प्रकरणांची यादी दि. ०८/०७/२०१७

30/10/2018 30/10/2019 पहा (85 KB)
मा. जिल्हा/ दिवाणी न्यायालयाने दिलेले आदेशानुसार भूसंपादन न्यालयीन प्रकरणांची सविस्तर यादी.

मा. जिल्हा/ दिवाणी न्यायालयाने दिलेले आदेशानुसार भूसंपादन न्यालयीन प्रकरणांची सविस्तर यादी.

23/10/2018 23/10/2019 पहा (14 KB)
संग्रहित