बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पुरवठादाराकडून औषधी साहित्याचे खरेदीस्तव दर मागविण्याची जाहिरात.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशीम

पुरवठादाराकडून औषधी साहित्याचे खरेदीस्तव दर मागविण्याची जाहिरात.जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद वाशीम

26/03/2020 31/03/2020 पहा (1,007 KB)
कोरोन -१९ विषाणूचा प्रादुर्भावामुळे पसरलेली रोगराई नियंत्रित करणीयसाठी औषधी साहित्तीया सामुग्री खरेदी कार्नियाकरिता दरपत्रक मागविणया बाबत

कोरोन -१९ विषाणूचा प्रादुर्भावामुळे पसरलेली रोगराई नियंत्रित करणीयसाठी औषधी साहित्तीया सामुग्री खरेदी कार्नियाकरिता दरपत्रक मागविणया बाबत

24/03/2020 30/03/2020 पहा (2 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी-२०१९ (लिपिक संवर्ग)

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी-२०१९ (लिपिक संवर्ग)

23/03/2020 10/04/2020 पहा (984 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती अर्जदार यांना मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या गुण निहाय यादी.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती अर्जदार यांना मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या गुण निहाय यादी.

20/03/2020 31/03/2020 पहा (590 KB)
महत्वाची सूचना -जनगणना २०२१ करिता १८ महिन्याचे कालावधी करिता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत जाहिरात दि. १५/०२/२०२० रद्द करणेबाबत.

महत्वाची सूचना -जनगणना २०२१ करिता १८ महिन्याचे कालावधी करिता कंत्राटी पदभरती घेणेबाबत जाहिरात दि. १५/०२/२०२० रद्द करणेबाबत.

25/02/2020 31/03/2020 पहा (196 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र निवड यादी.

आपले सरकार सेवा केंद्र निवड यादी.

24/02/2020 31/05/2020 पहा (573 KB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका कारंजा.

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका कारंजा.

06/02/2020 30/04/2020 पहा (335 KB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मंगरूळपीर.

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मंगरूळपीर.

06/02/2020 30/04/2020 पहा (59 KB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मालेगाव

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मालेगाव

06/02/2020 30/04/2020 पहा (321 KB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मानोरा.

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मानोरा.

30/01/2020 30/04/2020 पहा (421 KB)
संग्रहित