बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा सेतू समितीच्या निधीतून साहित्य खरेदी करण्याबाबत

जिल्हा सेतू समितीच्या निधीतून साहित्य खरेदी करण्याबाबत

06/07/2022 15/07/2022 पहा (608 KB)
अमरावती विभागातील 200 सुशिक्षित बेरोजगार युवती /महिलांकरिता रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण व तदनंतर निश्चित स्वरूपाच्या रोजगाराच्या संधीबाबत

अमरावती विभागातील 200 सुशिक्षित बेरोजगार युवती /महिलांकरिता रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण व तदनंतर निश्चित स्वरूपाच्या रोजगाराच्या संधीबाबत.

06/07/2022 24/07/2022 पहा (4 MB)
वाशिम जिल्ह्यातील नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगर परिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-२०२२ अन्वये अंतिम आरक्षण व सोडत प्रसिद्ध करणेबाबत .

वाशिम जिल्ह्यातील नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगर परिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-२०२२ अन्वये अंतिम आरक्षण व सोडत प्रसिद्ध करणेबाबत .

01/07/2022 31/07/2022 पहा (3 MB)
झेरॉक्स दरकरार करणे बाबत निविदा सूचना (चौथी वेळ)

झेरॉक्स दरकरार करणे बाबत निविदा सूचना (चौथी वेळ)

29/06/2022 08/07/2022 पहा (1 MB)
जिल्हा रुग्णालय वाशिम अंतर्गत ए.आर.टी. केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी ( कंत्राटी) रिक्त पदाकरिता जाहिरात २०२२.

जिल्हा रुग्णालय वाशिम अंतर्गत ए.आर.टी. केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी ( कंत्राटी) रिक्त पदाकरिता जाहिरात २०२२.

23/06/2022 06/07/2022 पहा (371 KB)
वाशिम जिल्ह्यातील नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगर परिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-२०२२ आरक्षण जाहीर करणेबाबत.

वाशिम जिल्ह्यातील नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगर परिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-२०२२ आरक्षण जाहीर करणेबाबत.

14/06/2022 15/08/2022 पहा (4 MB)
नगर परिषद, वाशिम वर्ग-ब अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

नगर परिषद, वाशिम वर्ग-ब अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

10/06/2022 15/08/2022 पहा (2 MB)
नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरुळपीर च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२२ बाबत

नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरुळपीर च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२२ बाबत

10/06/2022 10/07/2022 पहा (865 KB)
नगर परिषद, मंगरूळपीर वर्ग – क अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

नगर परिषद, मंगरूळपीर वर्ग – क अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

09/06/2022 15/08/2022 पहा (5 MB)
नगर परिषद, कारंजा वर्ग -ब अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

नगर परिषद, कारंजा वर्ग -ब अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

09/06/2022 15/08/2022 पहा (4 MB)
संग्रहित