बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जनगणना 2021 करिता 18 महिन्याचे कालावधी करिता कंत्राटी पदभरती बाबत सूचना

जनगणना 2021 करिता 18 महिन्याचे कालावधी करिता कंत्राटी पदभरती बाबत सूचना

22/02/2020 29/02/2020 पहा (381 KB)
जनगणना २०२१ करीता १८ महिण्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती.

जनगणना २०२१ करीता १८ महिण्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती.

15/02/2020 25/02/2020 पहा (484 KB)
खाजगी टंकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे करीता ई- निविदा सन २०२०

खाजगी टंकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे करीता ई- निविदा सन २०२०

15/02/2020 29/02/2020 पहा (5 MB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका कारंजा.

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका कारंजा.

06/02/2020 30/04/2020 पहा (335 KB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मंगरूळपीर.

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मंगरूळपीर.

06/02/2020 30/04/2020 पहा (59 KB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मालेगाव

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मालेगाव

06/02/2020 30/04/2020 पहा (321 KB)
महसूल अर्हता परीक्षा ऑक्टोबर -२०१८ (तलाठी व लिपिक संवर्ग) दिनांक – २६.१२.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ निकालपत्रक

महसूल अर्हता परीक्षा ऑक्टोबर -२०१८ (तलाठी व लिपिक संवर्ग) दिनांक – २६.१२.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ निकालपत्रक

05/02/2020 15/03/2020 पहा (988 KB)
तलाठी महा पदभरती २०१९ – अंतिम निवड यादी

तलाठी महा पदभरती २०१९-अंतिम निवड यादी

04/02/2020 29/02/2020 पहा (3 MB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मानोरा.

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मानोरा.

30/01/2020 30/04/2020 पहा (421 KB)
२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका वाशिम.

२०१८ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका वाशिम.

30/01/2020 30/04/2020 पहा (550 KB)
संग्रहित