बंद

भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत दिनांक २५/१०/२०१८ ची काम वाटप सभेची सभा क. ०२ सन (२०१८ -२०१९) ची जाहिरात

बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत दिनांक २५/१०/२०१८ ची काम वाटप सभेची सभा क. ०२ सन (२०१८ -२०१९) ची जाहिरात

19/10/2018 26/10/2018 डाउनलोड (134 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मालेगांव

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मालेगांव

11/10/2018 12/11/2018 डाउनलोड (109 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मानोरा

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मानोरा

11/10/2018 12/11/2018 डाउनलोड (1 MB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मंगरुलपीर

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मंगरुलपीर

11/10/2018 12/11/2018 डाउनलोड (284 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका कारंजा

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका कारंजा

04/10/2018 04/11/2018 डाउनलोड (282 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका रिसोड

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका रिसोड

04/10/2018 04/11/2018 डाउनलोड (139 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी (दूसरा हफ्ता) -तालुका वाशिम

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी (दूसरा हफ्ता) -तालुका वाशिम

04/10/2018 04/11/2018 डाउनलोड (177 KB)
नगर परिषद रिसोड अंतिम प्रभाग रचना व सदस्य पदाच्या आरक्षणाची अधिसूचना

नगर परिषद रिसोड अंतिम प्रभाग रचना व सदस्य पदाच्या आरक्षणाची अधिसूचना

28/09/2018 31/01/2019 डाउनलोड (2 MB)
जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हा आपती कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचेकडून जिल्हास्थरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावयाचे आहे

जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हा आपती कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचेकडून जिल्हास्थरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावयाचे आहे या कार्यक्रमा करिता खालील बाबीकरिता दरपत्रक मागविणे बाबतचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे.

21/09/2018 31/10/2018 डाउनलोड (382 KB)
“जनहित याचिका क्रमांक १५५/२०११ अनाधिकृत जाहिराती घोषणा फलक होर्डिंग पोस्टर्स बाबत.”

“जनहित याचिका क्रमांक १५५/२०११ अनाधिकृत जाहिराती घोषणा फलक होर्डिंग पोस्टर्स बाबत.”

01/01/2018 31/12/2018 डाउनलोड (615 KB)
संग्रहित