बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अधिकारी यांचे करीता लाकडी दालने तयार करण्याबाबत प्रसिद्धी पत्रक

अधिकारी यांचे करीता लाकडी दालने तयार करण्याबाबत प्रसिद्धी पत्रक

30/11/2021 08/12/2021 पहा (816 KB)
आग प्रतिबंधक बाबत जाहिरनामा जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम

आग प्रतिबंधक बाबत जाहिरनामा जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम

26/11/2021 06/12/2021 पहा (393 KB)
नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना.

नगर पंचायत मानोरा अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम १० नुसार अधिसूचना.

23/11/2021 06/01/2022 पहा (6 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२ अंतिम.

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२ अंतिम.

01/11/2021 01/11/2022 पहा (9 MB)
इंडियन ट्रेंझर ट्रोव्ह ॲक्ट ,१९७८ (नियम 5) जाहीर सुचना

इंडियन ट्रेंझर ट्रोव्ह ॲक्ट ,१९७८

(नियम 5)

जाहीर सुचना

27/09/2021 24/02/2022 पहा (246 KB)
अनुकंपा सामायिक व महसुल विभाग गट-क व गट-ड अद्यावत प्रतिक्षासूची दि.०१ जुलै २०२१ अखेर

अनुकंपा सामायिक व महसुल विभाग गटक व गटड अद्यावत प्रतिक्षासूची दि.०१ जुलै २०२१ अखेर

17/09/2021 30/06/2022 पहा (8 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी वर्ग) सप्टेंबर-२०२० निकालपत्रक

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी वर्ग) सप्टेंबर-२०२० निकालपत्रक

23/04/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूका- २०२०-२०२५ ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे व महिला सरपंच पदाचे आरक्षण

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूका- २०२०-२०२५ ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे व महिला सरपंच पदाचे आरक्षण

06/02/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित