बंद

भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुद्धीपत्रक-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या पदभरती करीता.

शुद्धीपत्रक-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या पदभरती करीता.

14/08/2018 27/08/2018 डाउनलोड (238 KB)
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या पदभरती करीता उमेदवारांकडुन ऑनलाईन अर्ज मागविणेबाबत.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या पदभरती करीता उमेदवारांकडुन ऑनलाईन अर्ज मागविणेबाबत.

13/08/2018 27/08/2018 डाउनलोड (5 MB)
जाहीरात- सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी

अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेषांतर्गत प्रकल्‍पांचे भूसंपादन शिघ्रगतीने पार पाडण्‍याकरीता सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील नामिका सूची (Panel) तयार करण्‍याकरीता जाहीरात.

26/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (719 KB)
खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी कारंजा भाग -३

खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी कारंजा भाग -३

17/07/2018 17/10/2018 डाउनलोड (10 MB)
खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी भाग -२

खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी भाग -२

17/07/2018 17/10/2018 डाउनलोड (2 MB)
खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी कारंजा भाग १

खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी कारंजा भाग-१

17/07/2018 17/10/2018 डाउनलोड (4 MB)
खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी वाशिम,मंगरूळपीर,मालेगाव,रिसोड व मानोरा.

खरीप २०१७ मधील कपाशी पिकावर बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे अर्थसहाय मदत वाटप यादी वाशिम,मंगरूळपीर,मालेगाव,रिसोड व मानोरा.

11/07/2018 11/10/2018 डाउनलोड (10 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वाशिम अंतर्गत कम्यूनिटी हेल्थ प्रोवायडर (सीएचपी) या पदाची पदभरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वाशिम अंतर्गत कम्यूनिटी हेल्थ प्रोवायडर (सीएचपी) या पदाची पदभरती जाहीरात

09/07/2018 30/08/2018 डाउनलोड (563 KB)
मोबाईल मेडीकल युनिट (फिरते वैद्यकीय पथक ) यांचा तिमाही आगाऊ दौरा दैनंदिनी

मोबाईल मेडीकल युनिट (फिरते वैद्यकीय पथक ) यांचा तिमाही आगाऊ दौरा दैनंदिनी

04/07/2018 30/09/2018 डाउनलोड (212 KB)
मुलांसाठी ICCW राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार 2018 साठी नॉमिनेशन फॉर्म

मुलांसाठी ICCW राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार 2018 साठी नॉमिनेशन फॉर्म

18/06/2018 16/09/2018 डाउनलोड (4 MB)
संग्रहित