बँका


बँक ऑफ बडोदा

बँक ऑफ बडोदा रिसोड रोड वाशिम


दूरध्वनी : 09727169325


सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया पाटणी चौक वाशिम


दूरध्वनी : 09168987201


स्टेट बँक ऑफ इंडिया

स्टेट बँक ऑफ इंडिया पाटणी चौक वाशिम


दूरध्वनी : 07252-232011