बंद

अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2021 ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची

अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2021 ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2021 ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची

अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2021 ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

01/07/2021 01/09/2021 पहा (2 MB)