बंद

केंद्र शासनामार्फत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, जिल्हा रुग्णालय, वाशिम व टेली मानस अंतर्गत मानसिक आरोग्य संबंधित माहिती व समुपदेशन करिता टोल फ्री क्र. १४४१६ व १८००८९१४४१६ माहिती व जाहिरात प्रसारण

केंद्र शासनामार्फत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, जिल्हा रुग्णालय, वाशिम व टेली मानस अंतर्गत मानसिक आरोग्य संबंधित माहिती व समुपदेशन करिता टोल फ्री क्र. १४४१६ व १८००८९१४४१६ माहिती व जाहिरात प्रसारण
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
केंद्र शासनामार्फत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, जिल्हा रुग्णालय, वाशिम व टेली मानस अंतर्गत मानसिक आरोग्य संबंधित माहिती व समुपदेशन करिता टोल फ्री क्र. १४४१६ व १८००८९१४४१६ माहिती व जाहिरात प्रसारण

केंद्र शासनामार्फत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, जिल्हा रुग्णालय, वाशिम व टेली मानस अंतर्गत मानसिक आरोग्य संबंधित माहिती व समुपदेशन करिता टोल फ्री क्र. १४४१६ व १८००८९१४४१६ माहिती व जाहिरात प्रसारण.

21/07/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)