बंद

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी व इतर पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी व इतर पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी व इतर पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी व इतर पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

05/07/2021 07/07/2021 पहा (1 MB)